Komora daňových poradců ČR, Nejvyšší správní soud a Ministerstvo financí ČR pořádají dne 15. října 2019 společný seminář na téma
„Aktuální daňová témata ve světle judikatury“

Aktuální daňová témata ve světle judikatury - Program

Komora daňových poradců ČR, Nejvyšší správní soud a Ministerstvo financí ČR pořádají společný seminář zaměřený na aktuální daňová témata ve světle judikatury. Seminář se uskuteční tradičně formou panelových diskusí daňových poradců se zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy a soudců Nejvyššího správního soudu. Mezi pozvanými hosty jsou také zástupci Celní správy a kanceláře Veřejného ochránce práv.


Prezence a ranní káva 9:00 – 9:30
Úvodní slovo a moderace 9:30 – 9:45
JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně NSS
Daň z příjmů 9:40 – 11:30

Některé daňové dopady podnikových kombinací
- Zahrnuje soukromoprávní pojem dluh (závazek) i daňové povinnosti (převodu obchodního závodu, ručení společníka v.o.s.)?
- Rozdělení odštěpení - otázka přechodu daňové povinnosti.
- Čí je daňově den transakce (vklad, přeměna)?
- Ing. Bc. Jiří Nesrovnal (KDP ČR) – úvodní prezentace
- Mgr. Ladislav Henáč (GFŘ) - koreferát

Prezentace - Ing. Bc. Jiří Nesrovnal (KDP ČR)
Prezentace - Mgr. Ladislav Henáč (GFŘ)

Oběd 11:30 – 12:30
Správa daní
1. část 12:30 – 14:00

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu ve světle nálezu Ústavního soudu a jeho odraz při správě daní
- Ing. Tomáš Hajdušek (KDP ČR) – úvodní prezentace
- Mgr. Karel Šimek (MF ČR) - koreferát

Prezentace - Ing. Tomáš Hajdušek (KDP ČR)
Prezentace - Mgr. Karel Šimek (MF ČR)

2. část 14:00 – 15:30

Meze dokazování v soudním řízení a přenášení nalézacího řízení do řízení před soudem
- JUDr. David Jeroušek, Mgr. Michal Polák, MBA (oba OFŘ) – úvodní prezentace
- Mgr. Jakub Hajdučík (KDP ČR) - koreferát

Prezentace - JUDr. David Jeroušek (OFŘ)
Prezentace - Mgr. Michal Polák, MBA (OFŘ)
Prezentace - Mgr. Jakub Hajdučík (KDP ČR)

Coffee break 11:30 – 12:30
DPH 16:00 – 17:30

Osvobození při dodání do jiného členského státu dle § 64 zákona čís. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. ve světle současné judikatury správních soudů
- Ing. Zdeněk Červený (GFŘ) – úvodní prezentace
- Ing. Stanislav Kryl (KDP ČR) – koreferát

Prezentace - Ing. Zdeněk Červený (GFŘ)
Prezentace - Ing. Stanislav Kryl (KDP ČR)

Shrnutí a závěr 17:30 – 17:45