Komora daňových poradců ČR, Nejvyšší správní soud a Ministerstvo financí ČR pořádají dne 15. října 2019 společný seminář na téma
„Aktuální daňová témata ve světle judikatury“

HARMONOGRAM
PŘENOSU

Informace o jednotlivých panelech se zobrazí po rozkliknutí nabídky. Časy mohou být pouze orientační.

Některé daňové dopady podnikových kombinací

- Zahrnuje soukromoprávní pojem dluh (závazek) i daňové povinnosti (převodu obchodního závodu, ručení společníka v.o.s.)?
- Rozdělení odštěpení - otázka přechodu daňové povinnosti.
- Čí je daňově den transakce (vklad, přeměna)?

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal (KDP ČR) – úvodní prezentace
Mgr. Ladislav Henáč (GFŘ) - koreferát

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu ve světle nálezu Ústavního soudu a jeho odraz při správě daní
- Ing. Tomáš Hajdušek (KDP ČR) – úvodní prezentace
- Mgr. Karel Šimek (MF ČR) - koreferát

Meze dokazování v soudním řízení a přenášení nalézacího řízení do řízení před soudem
- JUDr. David Jeroušek, Mgr. Michal Polák, MBA (oba OFŘ) – úvodní prezentace
- Mgr. Jakub Hajdučík (KDP ČR) - koreferát

Osvobození při dodání do jiného členského státu dle § 64 zákona čís. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. ve světle současné judikatury správních soudů
- Ing. Zdeněk Červený (GFŘ) – úvodní prezentace
- Ing. Stanislav Kryl (KDP ČR) – koreferát


Kompletní program konference je ke stažení zde.

Přenos byl ukončen

Krátce o konferenci

Komora daňových poradců ČR, Nejvyšší správní soud a Ministerstvo financí ČR pořádají společný seminář zaměřený na aktuální daňová témata ve světle judikatury. Seminář se uskuteční tradičně formou panelových diskusí daňových poradců se zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy a soudců Nejvyššího správního soudu. Mezi pozvanými hosty jsou také zástupci Celní správy a kanceláře Veřejného ochránce práv.
Program ve formátu PDF je možné stáhnout zde.