Komora daňových poradců ČR, Nejvyšší správní soud
a Ministerstvo financí ČR pořádají společný seminář zaměřený na aktuální daňová témata ve světle judikatury.

Záznam konference ze dne 15.9.2022

Stream konference

Program semináře

9:30 – 9:45        Úvodní slovo a moderace - JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., předseda NSS

9:45 – 11:30      Zdanitelný příjem u fyzické osoby ve světle aktuální judikatury

                            Ing. Bc. Jiří Nesrovnal (KDP ČR) – úvodní prezentace

                            Ing. Jindřich Klaška (GFŘ) – koreferát k aplikaci správného kurzu

                            Ing. Mgr. Martina Papulová (OFŘ) – koreferát k přerušení časového testu

11:30 – 12:30   Oběd

12:30 – 13:45   Skutečný vlastník příjmů ve vztahu s daňovým prezidentem i nerezidentem ve světle aktuální judikatury

                            JUDr. Jana Fuksová, LL.M. (KDP ČR) – úvodní prezentace

                            Ing. Lenka Jehličková (GFŘ) – koreferát

13:45 – 15:00    Spis vedený podle daňového řádu 

                            Mgr. Václav Čepelák (GFŘ) – úvodní prezentace

                            Ing. Tomáš Hajdušek (KDP ČR) – koreferát

15:00 – 15:30    Přestávka na kávu

15:30 – 16:45    Podvod na DPH ve světle aktuální judikatury (Rozsudek 1 Afs 493/2019-32 Filák s.r.o.)

                            Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D. (GFŘ) – úvodní prezentace

                            Mgr. Jakub Hajdučík (KDP ČR) – koreferát

16:45 – 17:30    Vznik přeplatku vs. vznik vratky

                            Ing. Stanislav Kryl (KDP ČR) – úvodní prezentace

                            Ing. Miloslav Kopřiva (FÚ pro Pardubický kraj) - koreferát

17:30 – 17:45    Shrnutí a závěr