Co nám patří a co ne: 20 let NSS

 (tak trochu jiná konference k 20. výročí vzniku NSS)

24. května 2023, Nejvyšší správní soud

9:30

Příchod účastníků

10:00

Zahájení

Karel Šimka a Barbara Pořízková 

10:15 - 11:45 

Co nám patří a co ne v „koncertu soudních velmocí“ (NS, NSS, ÚS, SDEU, ESLP)?

   V jakých případech správní soudy vstupují (a mají vstupovat?) do soukromého a trestního práva? Jsou opravdu

„malým“ ústavním soudnictvím? Kdy mají dát prostor mezinárodním/supranacionálním soudum?

Keynote speaker: David Kosař (PF MU, ex-NSS, ex-ÚS)
Panelisté: Tomáš Herc (ÚS), Michal Bobek (NSS, ex-SDEU), Filip Melzer (PF UP, ex-NSS, ex-ÚS)
Moderátor: Pavel Molek (NSS, PF MU

12:00 - 13:15

Oběd 

13:30 - 15:00

Co nám patří a co ne v odborných a skutkových otázkách?

Je urbanismus, relevantní trh, výdaj k dosažení příjmu, pokles pracovní schopnosti či uznání vědeckou obcí právní,

skutková, nebo odborná kategorie? Nebo od všeho něco? Do jaké míry mají správní soudy „veřit“ odbornému

úsudku správních orgánu?

Keynote speaker: Kamil Nejezchleb (ÚOHS)
Panelisté: Dana Prudíková (advokátka, ex-MŠMT, ex-MSP), Petra Nováková (advokátka, ex-NSS),
  Vojtěch Vomáčka (PF MU, NSS)
Moderátor: Lenka Krupičková (NSS, ex-advokátka)

15:00 - 15:30

Přestávka 

15:30 - 17:00

Co nám patří a co ne v otázkách morálky, hodnot, víry, politiky?

Je dustojný duchod právní, nebo politická otázka? Kdy rozhoduje většina, kdy každý sám a kdy strážci práv? Jak

moc potřebujeme univerzální pravidla morálky a univerzální hodnoty garantované právem? Umíme žít v hodnotovém

a právním pluralismu? Není čas na návrat k personalitě práva?

Keynote speaker: Karel Šimka (NSS)
Panelisté: Eliška Wagnerová (ex-ÚS, ex-NS), Zuzana Vikarská (PF MU, ex-ÚS),
Tereza Matejčková (FF UK, publicistka)
Moderátor: Ivo Pospíšil (NSS, FSS MU)

17:15 - 19:00

Raut