Konference k 15. výročí Nejvyššího správního soudu
NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD 2018 – JAK TO BYLO, JE A (MOŽNÁ) BUDE?
13. září 2018, plenární sál NSS, Brno

HARMONOGRAM
PŘENOSU

Informace o jednotlivých panelech se zobrazí po rozkliknutí nabídky. Časy mohou být pouze orientační.

Správní soudnictví před 25 lety, před 15 lety a dnes

Anotace:
Jak se v první polistopadové české Ústavě v roce 1992 ocitla ustanovení o existenci Nejvyššího správního soudu? Jaké úvahy o pravomocích tohoto soudu a jeho místě v ústavním systému měl tehdejší ústavodárce? Proč ke zřízení soudu v nejbližších letech nedošlo? Jak zrály důvody Ústavního soudu ústící do nálezu o zrušení tehdejší částí páté občanského soudního řádu? Jak (paralelně i posléze) vznikala nová koncepce správního soudnictví a jaké byly představy o vytváření nově zřizovaného soudu a jeho umístění na justiční mapě? Nakolik se někdejší představy obou institucí, které postupně soud „přivedly na svět“, po čtvrtstoletí naplnily? Nastalo nějaké nečekané překvapení?

Moderátor: Josef Baxa

Diskutující:
Pavel Rychetský
Pavel Varvařovský
Miloslav Výborný
Eliška Wagnerová

Kdybych mohl(a) na Nejvyšším správním soudu jednu věc změnit, co by to bylo?

Anotace:
Jak prvostupňové správní soudy a jejich soudci vnímají rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu? Je obtížné ztotožnit se s jeho právními závěry a aplikovat je v rámci vlastní rozhodovací činnosti? Jak soudci krajských soudů hodnotí naplňování sjednocovací role Nejvyššího správního soudu? V čem je podle nich tento vrcholný soud úspěšný a v čem naopak selhává? Jak se cítí správní soudci se svým „menšinovým žánrem“ v lůně obecné justice? Je čas na nějakou změnu? A na jakou?

Moderátor: Michal Mazanec

Diskutující:
Jiří Gottwald
Viktor Kučera
Markéta Lehká
Věra Šimůnková

Klady a zápory působení Nejvyššího správního soudu ve společnosti

Anotace:
Jaké dopady měla (má) rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu na stav českého právního řádu, jeho tvorbu, aplikaci a změny, na fungování společnosti a jednotlivců, na jejich sociální, ekonomické a právní vztahy? V jakém napětí se soud ocitá s moci zákonodárnou a výkonnou, zejména s orgány veřejné správy? Je spolutvůrcem řádu, sjednocovatelem, ochráncem individuálních práv nebo spíše destruktorem? Jak se na jeho rozhodovací činnost dívají jiné právnické profese, soukromý sektor, média a veřejnost?

Moderátor: Tomáš Němeček

Diskutující:
Jan Čapek
Ivana Janů
František Korbel
Richard Pomahač

Správní (a ústavní) soudnictví dnes a za dalších 15 let

Anotace:
V jaké kondici je české správní a ústavní soudnictví, tedy „blízcí příbuzní“ ve srovnání s jinými státy? Jaké výzvy čekají správní a ústavní justici v nejbližších letech (nejen v České republice, ale i jinde v Evropě)? Jakou roli mohou mít tyto soudy v jednotlivých státech i na nadnárodní úrovni v probíhajících krizích a poruchách zpochybňujících koncept liberální demokracie a vlády práva? Jak zajistit, aby správní a ústavní soudy neselhaly? Budou spíše brzdami a protiváhami nebo motorem změn? Měly by z hlediska svých pravomocí, organizace, složení a fungování projít nějakou proměnou, případně jakou?

Moderátor: Pavel Molek

Diskutující:
Michal Bobek
Jan Kalvoda
Kateřina Šimáčková
Martin Weiss

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU O NEJVYŠŠÍM SPRÁVNÍM SOUDU

Anotace:
Dokument s pracovním názvem „Tak trochu jiný soud“ byl natáčen speciálně u příležitosti 15. výročí Nejvyššího správního soudu. Mapuje éru jeho budování a současné fungování pohledem soudců, asistentů, účastníků řízení i nezávislých pozorovatelů. Po projekci filmu, který prostřednictvím těchto webových stránek dostupný nebude, se uskuteční živě přenášená beseda s režisérem Janem Foukalem a dalšími účastníky dokumentu.

Moderátor: Josef Baxa


Kompletní program konference je ke stažení zde.

ZÁZNAM Z KONFERENCE

Krátce o konferenci

Nejvyšší správní soud letos slaví 15 let od svého založení v roce 2003. Toto nepatrné výročí jsme se rozhodli připomenout společným setkáním a podnětnou diskuzí o minulosti, přítomnosti a budoucnosti Nejvyššího správního soudu a správního soudnictví vůbec. Prostřednictvím těchto webových stránek se účastníky naší „tak trochu jiné“ konference můžete stát i Vy. Přejeme podnětný zážitek.